lauantai 11. huhtikuuta 2009

Klumppuusta on kuluku

Ei oo aina tasaasta elon tiällä. Tänäki päivänä kultani toivoo kolomiotteehin, notta kehittyysin kolomivuatiahan tasolta. Ainaki kolmiotteesehen sanoon, nottei oo mulla minkäällaasta hinkua kehittää ittiäni raavahien ihimisten suuntahan. Sanoon, notta jos johonku päin kehityn, lähären noukka pystys syntymäni suuntahan.

Ei oo ollu mistään isoosta asioosta tänä päivänä puhes. Sellaasta tuttujen ihimisten välistä hasajamista tämon ollu. Minen vain käsitä, minkätakia ihimiset höyryää niin omituusten asiootten kans ku poilitiikan tai uskonnon ta ilimaston lämpööstymisen. Minen voi nualle asioolle paliahin käsin yhtää mitää ja oonki jättäny tuumoostelut hevooselle, ku sillon isoompi pää ku mulla.

Ihimettelen sellaasia kuvitteellisia asioota niinku pualuehet. Mistä joku muntapaanen kolloo tiätää ptääkö olla keskustalaanen, kokoomuslaanen, vihiriä tai ihan pöyröö kommunisti. Mullolis kaikis vaaliis palio helepompaa kattella nurkkani, jonsolis selekiästi sanottu notta neliänkymmenen numeroosin kengis ku souteloo, olis tämän toisen kans samaa sukupuuta. Mistä mä tiärän, oonko ny sitte näis vanahoos ajatuksis jotaki pualta. Ku en tiärä niin en tiärä.

Täs lapsellisuures on kyllä ihan oikiasti vaarallisiakin pualia. Ei palio kannattaasi henkisten ikäkaverien kans heittää läppää, tai pian huamaa notton pallo jalaas. Tämä maa on oikee tunnettu kakaroohin puuttumisista. Kylläs kaikki sen miältää sanomatakki.

Enneku tääloli kaikkiin huriimma käräjäjut, joita ko maailma seuras, menin kerran kaupan kassalla höpäjämähän omiani pikkuuselle neidille. Silloli joku eläänruakapurkki kynsisnänsä. Etiketti oli niinpäin, notten nähäny minkä elukan kuva siinoli. Meillei ollu yhteestä kiältä ja mä sitä purkkiansa viisaten kysyyn. Miaau? Flikka tuahon heti notta, hau, hau. Mitäs siinä seleväs asias.

Vaikkoon kauhia hösö, emmee enää tuallaasia kyselemä kakaroolta.

4 kommenttia:

Äijä kirjoitti...

Mää en kans tiär mittä pualueist.

See oo nii merkiline asi, et ainakin näil meirä kylil eri pualueire ihmise tuntuva olevan säsäri toisilles.

Mut jo mun isä opet, et vaiks asia riitelisiväkki, ihmiste ei tart simmottis ruvet.

Niimmää sit joskus hunteerasin, et kon kerra tommottis pualueire vuaks ihmise mullitteleva toisilles, nin ne ova pahoi asioi kokos tomse pualueet.

Samahan see on uskovaistenki kans. Neekin miälelläs ova säsäri toisilles, vaiks ikuist rakkaut sanova jokkane suunt julistava. Mää ole kirkos töis, ja oon huaman, et näiski asiois on erinkaltassi pualuei.

Mut sit mää hunteerasin, et ei see varmasten niire pualueitte itses vika ol.

Mone ihmise ova vaan jään simmottos tärkkiä oppi vail.

Jos mee kaik muistettas semne asi, et ol sää nyssitte mitä miält haluat, mut kunnioita sit toisi kans. Ja jollessää jotta voi kertakaikkias siätä, nii an häne sit olla omissa oloissas ja rauhasas.

Simmottos mää ole hunteeran.

Kirlah kirjoitti...

Heh, oommä täälä aina sillon tällöön käyny luuraamas, vaikken useen kommentookkaan. Ny piti oikeen tulla vahtaamahan mitä soot oikeen kirijoottanu ku Millanin plokis pelekäsit jotta moon naisena pitäny.

Älä pelekää, en mä sua oo tarkoottanu (vai olisko kumminki pitäny? ;D )

Minen muuten liioon ymmärrä politiikasta sitte yhtään. Mun miälestä pitääs kaikki pualuehet lopettaa ja teherä asioosta päättäes niinku hyvä tuloo.

Ja mitä plokien viähättävyytehen tuloo, mä tykkään lukia murreplokia, oli se sitte millä murtehella tahansa, mutta tiätysti ny eniten tällä omalla.

Äijänkäppyrä kirjoitti...

On Kirlahin kommentti saanu äijjänkäppyrän ihan hiliaaseksi. Mullon joku kauhia kunniootus sellaasia ihmisiä kohoren, jokkon jollaki lailla murehisnansa suamen kiälestä. Minen tiärä ittekkää, minkä takia mä haluan puallustaa jotaki kualevaa kansanperinestä.

Äijänkäppyrä kirjoitti...

Kummä toivotoon klasinaluusen krassaaja jourin hetkeksi taas pirättää, näin Äijjän kommentin. Otti pikkuusen luantohon ku epäälit, notten kunnioota toisten miälipitehiä. Mä kunniootan niitä täyrellisesti. Minen ota mihinkää hengentuattesehehen minkäälaasta näkökulumaa. Ku tuas overraos joskus joku koitttaa toimitella mullen, jotta saanko tulla sulle höpäjämähän tärkiästä asiasta. Mä kysyn, notta mistä. Heti ku tunkeentuja rupiaa höpäjähän mullen iankaikkisesta elämästä, lykkään ovia hiliaa kiinni ja toivon notta toimiteltaas tuasta asiasta joskus toiste. Em millää haluaasi loukata näis asioos ketää, mutta näiv vain ajattelen.