torstai 1. huhtikuuta 2010

Taas uusia direktiiviä

Brysselis on valamisteltu julukisuurelta piilos uutta ilimaaluhun liittyvää direktiivipakettia. Tiättävästi Itämeren ja Pohojanmeren alueen Vihiriät mepit on tuanu ilimalaivaliikennestä koskevan alooteesnipun parlamenttihin. Käsittely on niin pitkällä, notta soon käytännös varmaa hyväksymistä vailla.

Vihireetten meppilauma keimaali iloosesti tämän aamuusen leheren etusivulla. Vihiriän naispuolisen tekniikan tohtorin miälestä jo juhannusviikolla päästähän matkaamahan ääneti Brysselistä lounaastuules Suamia ja muita pohoosen aluehen valtioota kohoren. Kuulemma uusia ilimalaivoja Ranskas tekevä Airbus on saanu käytännön lentokokehis hyviä tuloksia.

Uus direktiiviläjä on mialuunen yrinvoimaa henkehen ja verehen vastustanehelle mepille. Sähkyä ku tuloo hänen miälestä töpselistä ihan tarpeheksi. Uus tapa halaveksii kaikkia pörräävää tekniikkaa ja energianhaaskoota. Ainaanen lounaastuuli on kuluun voimanlähäres. Ainua tekninen laites on jonkullaanen pois alta singnaali, joka tiaroottaa lennonjohoroolle ilimalaivan kuluusta, jotta lennonjohto tiätää laittaa moottorilennokit eri reitiillen.

Vihiriät vakuuttaa, notta muukki pääsöö kyyttihi ku pualuehen jäsenet. Hynää tiätysti pitää olla. Ja kuka ei maksaasi hiliaasesta lillumisesta kovahan moottorien prätkeesehen kyllääntynehenä. Direktiivin jäläkehen kaasukuvun päällä pitää olla muuttolintuapu. Yritin kekata franskankiälisestä seloonteosta sanakirian kans mitä se tarkoottaa.

Jonkullaasia vartahia vissihin pitää ratustaa, jotta linnut saa huilata välillä muuttomatkoollansa. Jotaki siinoli mainintaa vesilinnulle ja maalinullekki. Vissihin jokkei osaa oksalla istua, saa huilata jonkullaasella seslongilla.

Mummiälestä pikkuusen liika piänellä oli präntätty paluukyytti. Ku ei oo moottorin moottoria pallukas, ei voi tulla samalla vehkehellä takaasi. Oli sitte jollaki välähtäny, notta ku täältäpäi ajetahan rekalla kaikellaasta kukkaa ja kurkkua pohojoosehen, tuarahan paluukuarmis tyhyjät pallot Brysselin kentälle. Tiärä vaikka tulis uus yrittäjäkunta, joka kuliettaa ploosukuarman päällä tänneppäin tulevaa porukkaa varta vasten teheryys sait sii'ing -kopuusis.

En tiärä pitääskö matkustajien viihtyvyys kuulua vihireelle. Niiren oli kuiteski tullu surku kaikellaasehen prätinähän tottunehia ihimisiä. Kajuutasta löytyy kuulemma syrpyskopallinen rauskoja pässinpökkimiä sukkia, jota matkaalijat saa sitte opastettuna parsia. Matkaalioolle on varattu tiättävästi oikiaa Päntäneheltä ostettua villalankaa parsimisehen ja kurinhommihin. On tiättävästi vartahia ja käsityälehtiäki tarilla.

Ei kommentteja: